รับสมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถส่งของ 1 อัตรา

ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ:


-  มีใบขับขี่


-  มีความชำนาญเส้นทาง


-  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย
- อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

รับสมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (Sale) 3 อัตรา

ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ:


- มีรถยนต์ส่วนตัว(ติดแก๊ส)/รถมอร์เตอร์ไซด์


- มีประสบการณ์ด้านการขาย วัสดุก่อสร้าง


- สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าโครงการก่อสร้างได้

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย-หญิง
- อายุ 22-28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี จบด้านการตลาด
- Sale โครงการก่อสร้าง , Sale ภาคอีสาน , Sale กรุงเทพฯ